DIFFO TRAINING OSA 5. RAPORTIT

Diffo Trainingin viidennessä osassa käsittelemme Raportteja.

Raporttien avulla voit seurata ajoneuvojesi ja asiakkuuksiesi suoritteita ja kannattavuutta yhdeltä näkymältä halutulla ajanjaksolla.

Parhaimmillaan raportit päivittyvät automaattisesti, jolloin niiden päivittäminen ei vie enää aikaa. Toimiakseen automaattisesti, tarvitsee organisaatiolla olla kytkettynä päälle rajapinta haluttuun lähdeaineiston keruujärjestelmään. Kun järjestelmään haetaan automaattisesti kulu- ja tulotiedot kaluston suoritteista, muuttaa Diffo ne helppolukuiseen raportti muotoon.

Tässä esimerkissä raportti on luotu käyttäen yhden ajoneuvon ja kahden kuukauden tietoja.

.

Raportteja pystyy luomaan tietyillä parametreilla. Pystyt valitsemaan raportin sisällön halutun ajanjakson, raporttiin mukaan halutut ajoneuvot rekisterinumeron, tilaajan tunnuksen tai ajoneuvo-osastojen perusteella. Oletuksena raportti ottaa mukaan kaikki ajoneuvot ja niiden ajamat tehtävät, mikäli muutoksia ei tehdä.

Raportille on koottu yrityksen kannalta tärkeimmät tunnusluvut helposti nähtäväksi. Raportissa verrataan ajoneuvolle tai ajoneuvoille tehtyjen laskelmien suunniteltuja tunnuslukuja toteutuneisiin arvoihin.

Raportilta näet myös haluttujen parametrien mukaisesti kustannukset ja suoritteet. Suoritteista näet myös, kuinka monta tehtävää on ajettu ja tuotu muista järjestelmistä Diffoon. Lisäksi näet toteutuneen polttoaineen kulutuksen ja päästöt suoritteille (vaatii että ajoneuvolle on syötetty päästöarvo).

Viimeisimpänä raporteissa on visualisoitu kustannukset helposti luettavaksi ns. piirakkakuvioon. Kuviosta pystyy poistamaan eri kustannuslajeja nähdäkseen kuinka suuressa roolissa tietyt kustannukset oikeasti ovat.

Avaa Whatsapp
1
Haluatko tietää lisää?
Hei!
Kuinka voimme olla avuksi?
Avaa alla olevasta napista WhatsApp ja keskustele kanssamme.