Raportointi

Diffon kattava raportointi – tieto siellä missä se vaikuttaa

Varmista parempi päätöksenteko

Tiedolla johtamisessa on kyse siitä. että tieto on joko käytettävissä päätöksenteon tukena tai se ohjaa jotenkin käyttäjän toimintaa.

Diffossa käsiteltävä tieto pohjautuu aina kokonaiskannattavuuden parantamiseen olipa kyseessä sitten tietoa kuljettajien, kaluston tai reitityksen suorituskyvystä.

Diffon täysin avoimella rajapintakonseptilla Diffon analysoima kannattavuustieto on mahdollista viedä myös ulkopuolisiin järjestelmiin esimerkiksi ajojärjestelyjärjestelmät tai johdon työpöydät BI-järjestelmissä.

Lisäksi Diffon selkeät raportit tukevat kuljetuspäälliköiden, työvuorosuunnittelijoiden ja muiden operatiivisten päätöksentekijöiden työtä niin, että tietoa ei tarvitse hakea erillisistä raportointiratkaisuista.

Tieto yhdeltä näkymältä

Raportti kokoaa yhdelle näkymälle tiedon kannattavuudesta, suoritteista ja päästöistä. Raportit päivittyvät automaattisesti tehtävistä kerättyjen tietojen mukaan. 

Valitse mitä tietoja haluat tarkastella

Voit luoda raportin haluamasi päivämäärän, ajoneuvon ja asiakkaan mukaan. Tarkastele esimerkiksi tiettyjen ajoneuvojen ja asiakkuuksien kannattavuutta. Voit tarkastella raporteista myös reittikohtaista tietoa ja kannattavuutta.

Rakenna luottamusta asiakkaisiin ja sidosryhmiin

Diffoon on kehitteillä myös tarkka rahtikirjatason päästöseuranta jossa käytettävät tiedot kerätään suoraan ajoneuvoista. Tällöin voidaan varmistaa, että päästöarvot ovat varmasti luotettavat eikä yrityksessä tarvitse miettiä ajantasaisia laskentakaavoja päästöjen raportoimiseksi.

Diffon asiantuntijat seuraavat ajantasaisia viranomaissäädöksiä päästöraportoinnin suhteen, joten kuljetusyrityksellä on siinäkin suhteessa yksi huoli vähemmän käyttäessään Diffon liiketoiminta-alustaa.

Miksi valita Diffo?

Diffon avulla kuljetusyritykset ovat parantaneet kannattavuuttaan 3-5% ensimmäisen vuoden aikana. Keskimäärin tämä tarkoittaa 15-25 tuhatta euroa lisää viivan alle per ajoneuvo.

Ota Yhteys

Tutustu muihin ominaisuuksiimme

Kalustonhallinta

Reittisuunnittelu

Työajanseuranta