Raportointi & Päästöt

Diffon kattava raportointi – tieto siellä missä se vaikuttaa

Kannattavuusraportointi

Diffon avulla saatte kannattavuusraportoinnin asiakas-, reitti-, ajoneuvo- ja kuljettajakohtaisesti. Seuraamalla kannattavuutta reaaliajassa kuljetusyritykset voivat kohdistaa tehokkaasti resurssejaan, kuten kuljettajia, reittejä ja ajoneuvoja. Tarkalla ja ajantasaisella raportoinnilla kuljetusyritykset pystyvät nopeammin puuttumaan kuljetustoiminnan kipupisteisiin. Diffon kannattavuuraportointia hyödyntämällä kuljetusyritykset pystyvät johtamaan liiketoimintaansa kannattavuuslähtöisesti.

 • €/km tiedot liikevaihdosta, kustannuksista ja katteesta
 • €/tunti tiedot liikevaihdosta, kustannuksista ja katteesta
 • Kokonais -matkat, -tunnit ja -kulutus valitulta ajanjaksolta
 • Keskinopeus (km/h) ja Polttoaineenkulutus (l/100km)
Kannattavuusraportti asiakas-, reitti-, ajoneuvo- ja kuljettajakohtaisesti

Päästöraportointi

Diffolla saatte päästöraportoinnin osakuormille ja lähetyskohtaisen päästön yksittäisille kuljetuksille. Kuljetusten päästötiedot löydät tehtävistä, raporteista sekä tulotietojen alta. Lähetyskohtaiset päästöt lasketaan lähetyksen rahtitonnien ja -kilometrien perusteella. Diffon avulla saatte selkeän päästöraportoinnin.  Diffo luo päästöraportit automaattisesti halutulle ajanjaksolle. Voit luoda päästöraportteja asiakas-, reitti-, ajoneuvo- ja kuljettajakohtaisesti. 

Euroopan Unioni on tiukentanut asteittain kuorma-autojen päästöraportointiasetuksia. Jo nyt suurimpien kuljetusyritysten pitää raportoida kuljetusten ympäristövaikutuksista. Jatkossa yhä useampi asiakas haluaa tietää kuljetustensa päästöt. Diffon asiantuntijat seuraavat ajantasaisia viranomaissäädöksiä päästöraportoinnin suhteen, joten kuljetusyrityksillä on yksi huoli vähemmän käyttäessään Diffon alustaa

Diffo raportoi päästöt pohjautuen:

 • EN 16258 – ja ISO 14083 -standardit
 • GLEC-viitekehys
 • Ajoneuvojen EURO-päästöluokitus

 

Päästöraportti

Diffon raportointi käytännössä

Diffo on erikoistunut kuljetusalan kannattavuusraportointiin sekä päästöraportointiin. Diffolla saat tiedot luotettavasi ja vaivatomasti muutamalla napin painnalluksella. Diffolla yhdistät tiedot kuljetuksen tiedoista yhden järjestelmän alle, joka analysoi datan puolestasi.

Voit yhdistää Diffon analysoiman päästö- ja kannattavuustiedon avoimen rajapinnan kautta muihin ulkopuolisiin järjestelmiin kuten esimerkiksi ajojärjestelyjärjestelmät tai johdon työpöydät BI-järjestelmään. Diffo tukee kuljetuspäälliköiden, työvuorosuunnittelijoiden ja muiden operatiivisten päätöksentekijöiden päivittäistä työtä tarjoamalla selkeää tietoa ajetuilta tehtäviltä.

 • Tulotiedot: Data lähetyskohtaisista tuloista sekä kuormatiedoista voidaan toimittaa Diffoon asiakkaan toiminnanohjausjärjestelmästä rajapinnan, CSV-tiedoston, Excel-tiedoston tai muulla vaihtoehtoisella tavalla.
 • Kulutustiedot: Tiedot ajoneuvojen suoritteista, kuten kilometri-, litra- ja tuntitiedot haetaan suoraan ajoneuvovalmistajien väylästä tai kolmannen osapuolen laitteista.
 • Kaluston kustannustieto: Ajoneuvojen kustannustieto ajoneuvoinvestoinneista, vakuutuksista, veroista, huolloista, renkaista jne. huomioidaan Diffossa vuositasolla kirjapidon kautta.
 • Työaikatiedot: Tuntitiedot saadaan joko ajoneuvojen telematiikasta tai vaihtoehtoisesti Diffon ajoneuvopäätteen kautta. Työajat analysoidaan automaattisesti kuljetusalan työehtosopimuksen mukaisesti.

Selkeät raportit yrityksen sisäiseen käyttöön ja sidosryhmille.

Tieto yhdeltä näkymältä

Raportti kokoaa yhdelle näkymälle tiedon kannattavuudesta, suoritteista ja päästöistä. Raportit päivittyvät automaattisesti tehtävistä kerättyjen tietojen mukaan. 

Valitse mitä tietoja haluat tarkastella

Voit luoda raportin haluamasi päivämäärän, ajoneuvon ja asiakkaan mukaan. Tarkastele esimerkiksi tiettyjen ajoneuvojen ja asiakkuuksien kannattavuutta. Voit tarkastella raporteista myös reittikohtaista tietoa ja kannattavuutta.

Rakenna luottamusta asiakkaisiin ja sidosryhmiin

Diffon raporteilla saatte aina luotettavasti raportit eri käyttötarkoituksiin. Diffon raporttien avulla säästätte aikaa tietojen yhdistelyltä, etsinnältä ja laskennalta.

Miksi valita Diffo?

Diffon avulla kuljetusyritykset ovat parantaneet kannattavuuttaan 3-5% ensimmäisen vuoden aikana. Keskimäärin tämä tarkoittaa 15-25 tuhatta euroa lisää viivan alle per ajoneuvo.

Ota Yhteys

Tutustu muihin ominaisuuksiimme

Kalustonhallinta

Työajanseuranta