Koronaepidemia on monessa yrityksessä laukaissut tarpeen alkaa kehittämään olemassa olevaa liiketoimintaa. Lisäksi valtion tarjoamat rahoitukset ovat luoneet tarvetta miettiä kehitys tai selvitysprojektin konkreettisia toimenpiteitä ja tavoitteina. Alhaalla on listattu yks mahdollinen malli selvittää ja kehittää liiketoimintaa.

Kehitysprojektin tavoitteet:

  1. Selvittää yrityksen kustannusrakenne ja eri toimintojen kannattavuus sekä tunnistetaan kilpailuedut
  2. Kehitystoimenpiteiden tunnistaminen ja budjetin rakentaminen
  3. Yrityksen johdon ymmärryksen kasvattaminen em. asioista.
  4. Kannattavuuden parantaminen ja tunnistettujen kilpailuetujen hyödyntäminen liiketoiminnan kehityksessä

Toimenpiteet:

1. Yrityksen liiketoimintojen pilkkominen osiin ja niiden kustannusrakenteiden ja kannattavuuksien avaaminen. Yrityksen hallinnon ja kiinteiden kulujen läpikäynti ja johtopäätökset.

Yrityksen toimintojen kustannusrakenteet avataan ja tutkitaan liikevaihtotiedot jolloin saadaan kannattavuudet selville. Selvityksessä keskitytään ainakin seuraaviin:  suoritteet ja täyttö-/käyttöasteet, pääoman/kaluston osuus kokonaiskustannuksista, hinnoittelun kriittinen piste volyymille ja yksikköhinnoille.

Liiketoiminnan muiden kulujen avaaminen.

2. Kannattavuutta ja kassavirtaa parantavien toimenpiteiden tunnistaminen ja vaikutusten simulointi

Avattujen kustannusrakenteiden pohjalta  tunnistetaan kriittiset tekijät ja haetaan kannattavin tapa toiminnan järjestämiseen. Kiinteiden kulujen ja liiketoiminnan muiden kulujen osalta tehdään kriittinen arviointi ja vertailua vaihtoehtoisiin tapoihin toimia. Lisäksi tunnistetaan suorituskykyä mittaavat tekijät. (KPI)

3. Budjetin ja kassavirtalaskelman rakentaminen ja huolellinen läpikäynti

Kun parasmahdollinen palvelutuotannon järjestämiseen on löytynyt ja liiketoiminnan muista kuluista on löydetty tehostamistoimenpiteet kasataan yritykselle budjetti ja kassavirtalaskelma tulevaisuuden varalle.

4. Tunnistettujen budjetoitujen toimepiteiden suorittaminen

Toteutetaan tunnistetut, suunnitellut ja budjetoidut toimenpiteet ja aloitetaan tunnistettujen asioiden mittaaminen.

Kehitystyön jälkeen yrityksessä tapahtuu meidän kokemuksen mukaan seuraavia asioita:

  • Yrityksen viestintä asiakkaille paranee, koska omat vahvuudet ja kilpailuedut ovat selvillä
  • Kannattavuus paranee ja tulevaisuuden kasvu on kannattavalla pohjalla
  • Henkilökunnan motivaatio ja sitoutuminen paranee, kun nähdään miten oma toiminta vaikuttaa koko yrityksen kannattavuuteen.
  • Tulevat investoinnit ja hankinnat tehdään aina liiketoimintalähtöisesti

Tässä siis ilmaisia vinkkejä esimerkiksi rahoitushakemuksen liitteeksi. Diffolta löytyy tuotteet ja osaaminen tämänkaltaisten projektien läpiviemiseen, joten älä epäröi olla yhteydessä. Voidaan katsoa myös BusinessFinlandin ja ELY:n hakemuksia läpi yhdessä. Lisätietoa Diffo Profitista ja koulutuspaketeista löydät täältä.