Onko teilläkin tilanne, jossa fokus onjatkuvasti bisneksessä toimimisessa? Kiireellisyys kriteerinä sille, mihinasioihin keskitytään? Jäävätkö hyvät kehitysideat odottamaan parempia javähemmän kiireellisiä aikoja, joita ei kuitenkaan koskaan tunnu tulevan?

Kun pöydälle on kertynyt toinen toistaantärkeämpiä asioita, saa huomion yleensä se, joka on kiireellisin. Tämäkuulostaa ja tuntuu loogiselta, mutta voi johtaa ikävään oravanpyörään, jossaei näytä olevan aikaa muuhun kuin tulipalojen sammutteluun.  Onko suunnitelmallisuus ja ennakointioikeasti mahdollista vain ideaalitilanteessa, ideaalimaailmassa?

Menestyneimpien asiakkaideni kohdalla olen huomannut, että heidän toimintansa eroaa oleellisesti muiden osalta siinä, että he ottavat aikaa tärkeille asioille jo silloin, kun ne eivät ole vielä kiireellisiä. He ovat myös valmiita katsomaan asioita useammalta näkökannalta ja ottamaan vastaan uutta tietoa, voidakseen tehdä harkittuja ratkaisuja. Kriittinen ajattelu on yksi tämän päivän tärkeitä työelämän taitoja.

Nämä menestyjät, niin yksilöt kuinyrityksetkin, eivät toimi pelkästään bisneksessä, vaan myös bisnekselle, jaovat osaltaan murtaneet myytit, kuten tämä olisi todellatärkeää, mutta valitettavasti meillä ei ole aikaa keskittyä tähän juuri nyt,ehkä vähän myöhemmin… tai emme millään voi aloittaa uutta projektia yhtä aikaa tämänhetkisten projektien kanssa… tai asiat on mitä on, eikä ne suunnittelulla tai ennakoinnillamuuksi muutu.

Ensinnäkin, kun sinulla on kalenterissasisäännöllisesti aikaa toimia myös bisnekselle, ei pelkästään bisneksessä,vähentää se ajan myötä niitä pöydälle tulevia tapauksia, jotka ovat sekätärkeitä että kiireellisiä ja olisivat pitäneet hoitaa jo eilen, sillä niitä onedistetty pala palalta jo pidemmällä aikavälillä. Tämä on yksi ajanhallinanperusasioita – älä toimi pelkästään niiden asioiden eteen, jotka juuri tällähetkellä ovat kiireellisiä, vaan ota hetki aikaa edistää myös niitä asioita,jotka ovat tärkeitä, mutta eivät vielä kiireellisiä.

Käytännössä tämä toimii helpoiten niin, ettäaika tärkeille asioille on varattuna esimerkiksi aamuihin, jolloin voitensimmäisenä keskittyä hetkeksi niihin ei vielä kiireellisiin asioihin, ennenkuin siirryt loppupäiväksi niihin kiireellisiin. Jokainen tiedämme, kuinkatulipalojen sammuttelun oravanpyörästä on hankala hypätä pois, rauhoittaa mielija keskittyä muihin asioihin. Etenkin, jos ne muut asiat ovat aikataulullisestiajankohtaisia vasta pidemmällä aikavälillä.

Ottamalla aikaa tärkeisiin, toistaiseksi kiireettömiin asioihin säännöllisesti, pystyt edistämään useampia tärkeitä projekteja pienissä osissa eteenpäin pidemmällä aika välillä niin, että ne parhaassa tapauksessa eivät koskaan ehdi eskaloitua kiireellisiksi. Kuten yrityksen kannattavuuden suunnittelu ja ennakointi.

Toiseksi, tällainen toimintatapa mahdollistaaprojektien pilkkomisen huomattavasti pienempiin osiin ja, kuten tiedämme,pienempiin asioihin on helpompi tarttua kuin isoihin kokonaisuuksiin. Emmehänsyö kakkuakaan yhdellä ainoalla haukkauksella, vaan pieni pala kerrallaan. Tapatoimia ennakoivasti minkä tahansa asian eteen laskee myös kuormittumisenmäärää, joka näin ollen pysyy helpommin tasapainossa.

Kolmanneksi, kun emme ole ylikuormittuneita,on meidän helpompi keskittyä olennaiseen ja pysyä selkeydessä. Tällöin, kunulkopuolelta tarjoutuu kiinnostava mahdollisuus, josta voisi olla hyötyä jokositten henkilökohtaisella tai yrityksen tasolla, olemme vastaanottavaisia jauteliaita uutta tietoa kohtaan, kuten myös kyvykkäämpiä tekemään harkittujaratkaisuja.

Harkitut ratkaisut edellyttävät siirtymistänopeista johtopäätösten vetämisistä kriittiseen ajatteluun. Kriittinen ajatteluei suinkaan tarkoita arvostelua tai epäilevästi suhtautumista, vaan setarkoittaa harkitsevaa lähestymistapaa ja avointa suhtautumista uutta tietoakohtaan. Kriittisen ajattelun tarkoituksena on tuottaa uusia näkökulmia,kyseenalaistaa itsestäänselvyyksiä ja tarkastella niin omia kuin yrityksenkintoimintatapoja, asenteita ja arvoja rakentavasti. 

Tässä innovatiivisuutta edellyttävässä ajassa menestyykin parhaiten ne yritykset, jotka toistuvasti ottavat aikaa toimia niin bisnekselle kuin bisneksessäkin. Pelkkä bisneksessä toimiminen rakentaa ulkoisista olosuhteista riippuvaa menestystä ja sellaisella yrityksellä on paljon menetettävää. Bisnekselle toimimisessa huomio kiinnittyy lopputuloksen lisäksi myös itse prosessiin, sisältä ulospäin luomiseen ja siihen miten toimitaan. Tällaisella yrityksellä on paljon annettavanaan ja voitettavanaan.

Kirjoittajasta:

Paula Immo

Paula Immo on kansainvälinen menestysvalmentaja Oulusta, joka toimii navigaattorina asiakkailleen, pitäen heidät selkeydessä ja kurssissa tavoitteidensa suhteen. Vaikka Paula ei aina päästäkään asiakkaitaan helpolla, hänellä on ilmiömäinen kyky kohottaa, nähdä mahdollisuuksia ja avata uusia näkökulmia. Paula valmentaa palkittuja yrittäjiä, asiantuntijoita ja yritysjohtajia niin Suomessa kuin ulkomaillakin.

paulaimmo.fi