Tehtävien kannattavuus seuranta

Tehtävä- ja ajoneuvokohtainen kannattavuustieto operatiivisesta toiminnastasi kustannustehokkaasti ja automaattisesti

Ota yhteyttä!

Ajoneuvojen tehtäväkohtaiset kannattavuudet

Näe jokaisen ajetun tehtävät kannattavuus ja kustannukset yhdestä järjestelmästä. Diffo laskee tehtävän kannattavuuden automaattisesti kerättyjen tietojen perusteella.

Yksityiskohtainen raportti jokaisesta tehtävästä

Diffo muodostaa jokaiselle tehtävälle yksityiskohtaisemman tuloslaskelma muotoisen raportin. Raportista näet tarkemmin tehtävälle kohdistuneet tulot, kustannukset ja päästöt.

Tietojen automaattinen keruu

Diffon on mahdollista kerätä tiedot kannattavuuden ja kustannusten laskemiseen järjestelmästä riippumatta. Myös kustannusten tai tulojen manuaalinen syöttö on mahdollista.

Näe Diffo käytössä, ota meihin yhteyttä!

OTA YHTEYTTÄ