Diffo Solutions Oy:n toimitusjohtaja Timo Pernu puhui ennakkosuunnittelun roolista tiedolla johtamisessa Seinäjoella 3.12. järjestetyssä Datasta tehoja yrityksen johtamiseen tapahtumassa. Tiliasuuden järjestelyistä vastasi Diffon paikallinen yhteistyökumppani Pohjanmaan Ekonomitoimisto. Tilaisuuteen oli kerääntynyt useita Tiedolla johtamisen puolestapuhujia ja mutun murtajia.  

Pernun puhe käsitteli päätöksenteon tasoja, sekä johtamisjärjestelmän vaatimuksia tiedolla johtamiseen. Puheenvuoron aikana esiteltiin myös malli, jolla hallittu päätöksenteko on mahdollistaa pienin askelin, sekoittamatta koko yrityksen toimintoja. “Kaikki menestyksekäs ja hallittu päätöksenteko lähtee toiminnan suunnittelusta. Kommunikointi on tärkeä osa menestyksestä suunnittelu prosessia, jolloin suunnittelusta löydetyt hyödyt saadaan välittömästi yrityksen käyttöön ja tukemaan tulevaa päätöksentekoa. Tiedolla johtamisesta puhuttaessa on kriittistä muistaa, että se koostuu kahdesta osasta, tiedosta ja johtamisesta” Pernu tiivistää puheensa sisältöä.