Tilitoimistokentällä eletään pitkään perinteisenä pysyneen alan muutoksen vuosia. Järjestelmien kehittyessä ja digitalisaation myötä perinteinen tallennustyö on vähentynyt huomattavasti, jolloin myös kirjanpitäjien työhön käyttämä aika vähenee ratkaisevasti. Järjestelmien kautta taloushallinnon prosesseista on tullut yhä tiiviimpi osa kirjanpitoprosessia, kun esimerkiksi laskutus ja tilaukset hoidetaan samasta ohjelmasta.


Diffo Solutions Oy:n toimitusjohtaja Timo Pernu kertoo, että murros lähti vauhtiin otaksuttua hitaammin, mutta nyt ollaan sen osalta jo hyvässä vauhdissa. ”Muutos on silti väistämätön. Loppuasiakkaat eivät ole enää valmiita maksamaan tallennustyöstä, joten tilitoimistot joutuvat miettimään, että mitä jatkossa tarjotaan. Olemme tästä käyneet keskusteluja mm. Taloushallintoliiton kanssa. Mikäli tilitoimistot haluavat pysyä kilpailussa mukana, on palveluita kehitettävä.”


Hyvänä ratkaisuna Pernu näkisi suuntautumisen kohti yritysten liiketoiminnan kehittämistä talouskonsultaation muodossa. PwC:n vuonna 2016 tekemän tutkimuksen mukaan ensi vuonna näihin aikoihin datan rooli päätöksenteossa on jo merkittävä, sillä yrityksissä lähdetään entistä enemmän kohti tiedolla johtamista. Silloin on hyvä, jos tilitoimisto voi tarjota asiakkaalle analysoitua tietoa yksinkertaisten, ymmärrettävien raporttien muodossa yritysten johdon tueksi. Lähde: https://www.pwc.com/gx/en/industries/industries-4.0/landing-page/industry-4.0-building-your-digital-enterprise-april-2016.pdf

Yksi hyödynnettävä mahdollisuus ovat tietysti myös tilitoimistojen verkostot. Verkostoista voi löytyä yhteistyökumppaneita esimerkiksi asiakasyritysten myynnin ja markkinoiden tai strategisen konsultaation tueksi. Verkostoista voi löytää kumppaneita myös asiakasyrityksille, jos vaikka tilitoimiston asiakkaana on esimerkiksi kuljetusyritys ja autokorjaamo. Tilitoimisto voi toimia aktiivisesti tässä välissä ja esimerkiksi Diffon avulla on helppoa avata yhteistyölle ovia, kun asiakas tunnetaan ja hänen alakohtainen datansa on hyvin jaoteltavissa.


Pernu näkee, että murros on hyvästä sekä tilitoimistoille että heidän asiakkailleen. ”Kaikilla on vain voitettavaa tässä mallissa. Ja kun loppuasiakas on tottunut asioimaan tietyn tilitoimiston kanssa ja luottamuksellinen suhde on syntynyt, on palveluiden tarjoaminen ja uusien juttujen läpivieminen suhteessa helpompaa ja antaa aina edun myös kilpailijoihin nähden.”


Haasteitta kuviosta ei tietenkään selvitä, sillä useimmat kirjanpitäjät ovat pikkutarkkoja käytännön tekijöitä ja kun siirrytään liikkeenjohdon konsultointiin, täytyisi työhön löytää laaja-alaisempaa näkemystä. ”Tähän ei tietenkään heti suoria vastauksia löydy mutta näen koulutuksen ja työntekijälle tarjotun jatkuvan tuen suurena apuna muutoksessa. Näkökulmia avaavat myös aidot, asiakkaan liiketoiminnasta kiinnostuneet keskustelut asiakkaan kanssa ja tähän esimerkiksi Diffon tarjoama data on hyvä lisäväline ja näkökulmia löytyy varmasti monelta tasolta”, Pernu lopettaa.