Valtiovarainministeriön raportin mukaan rakentaminen ja rakennushankkeiden määrä vähenee tänä ja ensi vuonna. Rakentamisen volyymin laskiessa on alan yritysten kiinnitettävä entistä enemmän huomiota siihen, että yrityksen toiminta on kannattavalla pohjalla. Raportin mukaan käynnistyvien hankkeiden määrän vähentymisen arvioidaan näkyvän tarjoushintojen nousun hidastumisena tai pysähtymisenä. Tällöin on erityisen tärkeää, että yrittäjä osaa hinnoitella antamansa tarjoukset oikein, yrityksen toiminta on kannattavaa ja resurssit hyödynnetään kustannustehokkaasti.

Olemme havainneet, että rakennusalan yrittäjien keskuudessa projektien suunnittelu koetaan haastavaksi ja aikaa vieväksi. Projektien kannattavuus selviää yleensä vasta projektin jälkeen siinä vaiheessa, kun lopulliset kulut ovat selvinneet ja ynnäilyt on tehty. Budjetoinnilla ja projektisuunnittelulla voitaisiin parantaa huomattavasti resurssien käytön tehokkuutta ja tarjoushinnoittelua. Laajemmassa mittakaavassa tällä on ratkaiseva merkitys koko yrityksen taloudelliselle tilanteelle ja kannattavuudelle.

Näihin haasteisiin olemme luoneet Diffo-palvelun, jonka avulla projektien suunnittelu ja seuranta on tehty yksinkertaisemmaksi. Voit suunnitella Diffolla projektit nopeasti, suunnitelmiesi perusteella saat kattavan taloudellisen ennusteen ja pystyt seuraamaan suunnitelmiesi toteumaa reaaliajassa. Palvelumme sisältää edellä mainittujen lisäksi muun muassa kassavirtalaskelman, jolloin voit seurata jatkuvasti esimerkiksi maksuvalmiutesi kehitystä. Projektien huolellinen suunnittelu ja säännöllinen seuranta antavat oikean kuvan yrityksesi tilanteesta. Parasta on, että jatkossa päätöksentekokyky paranee ja toiminnan suunnittelu helpottuu. Diffo palvelun avulla olemme todistetusti parantaneet useiden rakennusalan yrittäjien kannattavuutta. Meidän mielestämme Diffo kuuluukin jokaisen rakennusalanyrittäjän työkalupakkiin!

Ota rohkeasti yhteyttä niin keskustellaan lisää ja tehdään toimintaasi yhdessä kannattavia perusparannuksia!

(Lähde: Rakentaminen 2018-2019, rakennusalan suhdanneryhmä, syksy 2018 Valtiovarainministeriön julkaisu – 31/2018)